Ruben Rochina, Barcelona

OUT (450k): Ruben Rochina